obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Kameraman: Kryštof Pršala Palackého 244, Trhová Kamenice, 539 52 IČ: 04868382 Nejsem plátce DPH. Vyplněním a odesláním (nezávazného) kontaktního formuláře klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Vzniknutím a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva  mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Potvrzení objednávky vám je doručeno na vámi zvolenou e-mailovou adresu. Pokud si přejete potvrzenou objednávku změnit je nutné  bezodkladně kontaktovat prodávajícího a domluvit stornování objednávky a vytvořit objednávku novou.
 

2. Důležité podmínky Video je klientovi poskytnuto kameramanem ke stažení pomocí internetového odkazu, z kterého si video může stáhnout po dobu 14 dní nebo kameraman nahraje video na YouTube/Vimeo, odkud si ho klient může stáhnout nebo přehrát. Kameraman může poskytnout video také na přenosném Flash disku, ale není to jeho povinnost. Kameraman nemá povinnost video ukládat déle, než 30 dní. Klient souhlasí s procesem natáčení jeho svatby nebo jiné události a zároveň zajistí, aby každý člověk, který se nachází na místě natáčení podal souhlas s natáčením a se zveřejněním videa na těchto internetových stránkách a na soukromém YouTube účtu kameramana. Ve svém zájmu si klient od všech lidí vyžádá písemný souhlas s natáčením a s následných zveřejněním videa. Klient závazným potvrzením objednávky souhlasí s tím, že výsledné video může kameraman používat ke své vlastní propagaci zveřejněním videa na svých webových stránkách nebo na sociálních sítích. Klient závazným potvrzením objednávky souhlasí s tím, že natočený materiál může kameraman používat ke své vlastní propagaci zveřejněním videa na svých webových stránkách nebo na sociálních sítích nebo tento materiál použít do dalších videí sloužících k jeho vlastní propagaci.  

 
3. Reklamace: Video lze reklamovat v případě, že je poškozen obraz (například vlivem zničeného/pošpiněného objektivu), nebo je zcela zničený zvuk (například technickou chybou mikrofonu).  V takovém případě vzniká nárok na vrácení 80% placené částky. Nárok na reklamaci vzniká také v případě, že se kameraman nedostaví nebo nedokáže dostavit na místo a natočit předem a závazně domluvené video. V takovém případě vzniká nárok na vrácení 100% placené částky. Video nelze reklamovat v případě, že se klientovi nelíbí, neboť byl předem obeznámen s portfoliem a stylem, kterým natáčím. V případě zjištění závad je kupující  povinen tyto skutečnosti oznámit neprodleně e-mailem, písemně nebo telefonicky prodávajícímu a to nejdéle do 7 pracovních dní od předání hotových videí.  Všechny záběry ze svatby nejsou uchovávány déle, než 90 dní. 
 
3.1 Autor videa má absolutní volnost v kreativitě. Dle svého nejlepšího svědomí a na základě zkušeností vybírá hudbu a způsob, kterým svatební video zpracuje.
 
3.2 Práci svatebního kameramana ovlivňuje spousta faktorů, které on sám nemůže ovlivnit a nenese za ně odpovědnost. Autor videa nemůže být na dvou místech zároveň a plnohodnotně natočit části harmonogramu, které se prolínají. Harmonogram je probírán na osobní schůzce, kde svatební kameraman předa své poznámky a rady. Je potřeba zmínit každý detail o Vašem svatebním dni.
 

3.3 Svatební kameraman nemůže být přítomen u všech okamžiků a momentů, které se během dne stanou. Svatební kameraman nenese odpovědnost za nenatočení momentů a událostí, o kterých nebyl řádně a detailně informován předem. Například skrze svatební dotazník.

 

3.4 Svatební kameraman nenese odpovědnost za hluk v pozadí, který byl způsoben třetí stranou a znehodnotil tak zvukový záznam pořízený na svatbě. V takovém případě není možné vyhovět reklamaci (např. zvuk sirény během proslovy, hlasití hosté, brečící děti, hlasitá okolní doprava, atp.)

3.5 Reklamaci lze uplatnit pouze tehdy, pokud byl zvukový záznam znehodnocen chybou svatebního kameramana – např. špatným zapojením mikrofonu, hlasitým zvukem objektivu při ostření atp). Na řešení takového nedostatku se svatební kameraman domluví s nevěstou a ženichem.

 
3.6 Svatební kameraman nenese odpovědnost za nepovedený video záznam v případě, kdy jej nečekaně a nepříznivě ovlivní zásah třetí strany nebo cizího předmětu (např. část výzdoby se uvolní a narazí do kamery/svatebního kameramana nebo mu zakryje výhled; host, oddávající nebo jiná osoba vrazí do svatebního kameramana při natáčení nebo mu zakryje výhled. Svatební kameraman nenese odpovědnost za nepovedený video záznam ani v případě, kdy mu host, oddávající nebo jiná osoba neumožní potřebný záznam natočit z potřebného místa.
 
3.7 Svatební kameraman nese odpovědnost za nepovedený video záznam pouze v případě, kdy chybu zavinil svým vlastním jednonáním či nepozorností. Na řešení takového nedostatku se svatební kameraman domluví s nevěstou a ženichem.
 
3.8 Svatební kameraman není povinen natáčet za takových okolností, které by přímo ohrožovali technické vybavení (kamera, objektiv, mikrofon, stabilizátor, paměťové karty).
 
3.9 Svatební kameraman není povinen natáčet za takových okolností, které by mohli ohrozit jeho zdraví nebo život (např. pokud by byl nutný pohyb v mítech, kde hrozí pád z výšky atp).
 
3.10 Svatební kameraman nemá daný přesný čas odchodu ze svatby. Na odchodu ze svatby se domluví minimálně s nevěstou v den svatby. Svatební kameraman ze svatby může odejít kdykoliv dle svého uvážení.

3.11 V případě projevů chování s náznaky agrese a vulgarity ze strany svatebních hostů, ostatních svatebních dodavatelů, nevěsty nebo ženicha –  může kameraman neprodleně opustit místo svatby a ukončit natáčení, aby předešel možné eskalaci agresivního chování. V takovém případě kameraman zpracuje video ze záběrů, které na svatbě natočil a nevzniká mu žádná povinnost tuto zkrácenou pracovní dobu finančně kompenzovat.
 
3.12 Kameraman je připraven natáčet v každém počasí. Kameraman nemůže počasí nijak ovlivnit ani změnit. Pokud klient (nevěsta s ženichem) toužili např. po portrétních záběrech při západu slunce, ale v den jejich svatby bylo pod mrakem nebo pršelo, tyto záběry se mohou dotočit v jiný den, na kterém se společně s kameramanem domluví. V tomto případě se k finální ceně videa připočítá cena za další natáčecí den (5000 Kč až 15 000 Kč dle předešlé domluvy). O tom, že chce klient tyto záběry dotočit je povinnen kameramana informovat neprodleně po dokončení svatebního natáčení v den svatby. Nejpozději do 7 pracovních dnů od řádně rezervovaného svatebního termínu.
 

4. Rezervace termínu: V případě zájmu o závaznou rezervaci konkrétního termínu je nutné složit zálohu ve výši 3000 Kč. Záloha se odečítá z finální ceny videa. Zbývající částka se doplácí se splatností 7 dní po termínu svatby. Doplacení zbývající části je možné výhradně pouze platbou na bankovní účet kameramana (2880684023/0800) na základě zaslané faktury. Pro jiné platební metody je klient (nevěsta a ženich) povinen vypracovat řádný dokument, kde obě strany uvedou své fakturační údaje a svým podpisem potvrdí tuto platební transakci. Svatební kameraman po svatbě odešle fakturu.

 

Termín je řádně, platně a závazně rezervován pouze v případě, že klient zašle zálohu ve výši 3000 Kč na bankovní účet kameramana (2880684023/0800). Do zprávy pro příjemce je nutné doplnit jméno klienta a termín svatby, který chce zarezervovat. Rezervace termínu se stává platnou, pokud kameraman rezervaci písemně potvrdí. Písemné potvrzení může kameraman zaslat na e-mail klienta nebo na jeho telefonní číslo. Rezervovat termín je možné pouze v případě předem uskutečněné osobní schůzky, nebo online video hovoru přes Google Meet.

 

Po rezervaci svatební kameraman rezervovaný termín nenabízí ostatním zájemcům. Z toho důvodu je záloha vedena jako nevratná, aby v případě nějakých změn kompenzovala případné ušlé zisky. Závazná rezervace konkrétního termínu není přenosná na jiný termín. V případě potřeby změny termínu svatby je možné po domluvě použít již zaplacenou částku zálohy pro jiný termín (pokud již není rezervován pro jinou svatbu a svatební kameraman má v tento termín možnost svatbu natáčet).

4.1 Vrácení zálohy:Po zaplacení zálohy svatební kameraman s rezervovaným termínem na 100% počítá a již ho nenabízí ostatním zájemcům. Z toho důvodu je záloha vedena jako nevratná, aby v případě nějakých změn kompenzovala případné ušlé zisky. V případě potřeby změny termínu svatby je možné po domluvě použít již zaplacenou částku zálohy pro jiný termín (pokud již není rezervován pro jinou svatbu a svatební kameraman má v tento termín možnost svatbu natáčet). Pokud se klient a svatební kameraman dohodnout na změně termínu, není vyžadovám žádný další poplatek. 

4.2 Pokud ze zásahu vyšší moci není možno svatbu uskutečnit, svatební kameraman vrátí zálohu v plné výši.

4.3 Pokud je ze zásahu vyšší moci omezen počet lidí na svatbě na 10 a méně osob, svatební kameraman vrátí 50% z částky zálohy.

4.4 Pokud je ze zásahu vyšší moci omezen počet osob na svatbě na 11-30 osob, záloha je v tomto případě nevratná.

4.5 Pokud je ze zásahu vyšší moci omezen počet osob na svatbě na 30 a více osob, záloha je v tomto případě nevratná.

4.6 Pokud je ze zásahu vyšší moci nařízena povinnost mít na místě svatby po část dne nebo po celý den nasazenou roušku či jiným způsobem mít zakrytá ústa, svatební kameraman bude toto nařízení respektovat. Záloha je však v tomto případě nevratná.
4.7 Pokud budou na základě krizových opatření stanovena další omezení vztahující se k průběhu svatby (např. omezení provozu stravování, zákaz vycházení po 21h, zákaz účasti živé hudby atp) – tyto opatření nejsou důvodem k vrácení zálohy.

4.8 Pokud je ze zásahu vyšší moci nařízena povinnost mít negativní výsledek testu na určité onemocnění, má svatební kameraman možnost odmítnout práci na takové svatbě. V takovém případě vrátí zálohu v plné výši. Pokud se svatební kameraman na takové svatbě za takových podmínek bude natáčet, má právo si účtovat cenu, za kterou bylo testování vykonáno.

4.9 Pokud svatební kameraman z jakýchkoliv důvodů nemůže svatbu natočit, vrátí zálohu v plné výši a bude se aktivně podílet na domluvení náhradního kameramana ve stejné nebo nižší cenové relaci.

4.10 Zásahem vyšší moci se rozumí zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu. Za tu ale nikdo obvykle neodpovídá, protože jde o okolnost zásadně vylučující odpovědnost. Vyšší mocí je v tomto smyslu např. živelní pohroma, revoluce apod.

4.11 Zásahem vyšší moci, která určitými způsoby nepříznivě ovlivňuje pořádání a průběh svatebního obřadu a svatebních oslav se rozumí také krizová opatření související s pandemií nebo dalšími krizovými situacemi, které mohou napsat a jsou popsány v krizovém plánu, nebo jsou k nim vypracovány typové plány.

4.12 Kameraman se zavazuje, že každou závazně rezervovanou svatbu bude řešit individuálně s každým klientem. Na e-mail odpoví nejpozději do 24h a nabídne prostor pro informační telefonát, kde se mohou obě strany domluvit na dalším řešení situace.

4.13 V případě různých omezení a zásahů vyšší moci, které vylučují vrácení zálohy v plné nebo částečné výši, kameraman nabídne náhradní volné termíny, na které se může původní rezervace klienta bezplatně přesunout. Klient však nemá nárok rezervovat již zamluvené termíny.

4.14 Vrácení zálohy (kterou klient potvrdil závaznou rezervaci svého termínu) nastane v situaci, kdy je zásahem vyšší moci nebo krizových opatření zakázáno pořádat svatební obřad, nebo je pořádání svatebního obřadu omezeno na deset a méně lidí (včetně snoubenců, matrikáře, oddávajícího a svatebního fotografa). Klient má vedle vrácení zálohy právo si svou rezervaci termínu bezplatně přesunout na jiný termín, který mu na vyžádání nabídne kameraman.

Vrácení zálohy v plné či částečné výši se uskuteční bankovním převodem a to nejpozději do 90 dní od žádosti o vrácení zálohy.


Ochrana osobních údajů:


Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele portofolia a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Provozovatel těchto stránek prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky. Klient souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího v souladu s registračními podmínkami. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání sdělení odmítnout. Postup pro odmítnutí je uveden v závěru každého komerčního sdělení.  


Nápověda:


• vyplněny musí být všechny položky označené hvězdičkou, tzn. email, zpráva, souhlas se zpracováním osobních údajů. • e-mail: na tuto adresu Vám budou přicházet všechna systémová hlášení těchto stránek (odpověď na Váš dotaz) • v případě jakýchkoliv problémů s registrací volejte 734687272.  


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona se sídlem podnikání: Palackého 244, Trhová Kamenice, 539 52. IČ: 04868382. Jako správce stránky zpracovávám některé osobní údaje.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování Klient bere na vědomí, že pro účely kontaktního formuláře (pro podání informací k natáčení) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, e-mail. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům. Doba uložení Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění nutné komunikace (kontaktování přes e-mail) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Klient bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud se vystaví faktura v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud se vystaví faktura v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. Pro plátce DPH Nejsem plátce DPH. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům Klient dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

  • a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  • b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
  • c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
  • d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
  • e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
  • f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má klient právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Ostatní

Klientem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kameramanem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba samostatně výdělečně činná, která na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
portfolio

KOUKNĚTE SE NA MÉ NEJNOVĚJŠÍ SVATEBNÍ FILMY

Scroll Up